Bố Già - The God Father

  1. tho lan Đến: hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com
  2. 

Hôm nay là ngày 08-3 , ông trời động lòng thương các chàng hiệp sỉ HVT đang lo phục vụ "QUÍ BÀ " nên ở NHATRANG nơi cội nguồn của đám HVT 78-81 do đó trời nhatrang  LẠI MƯA từ sáng đên giờ này (9.02 AM).

Vào ngày 08/03/2011, tho lan viết: > Hôm nay mới là ngày chính thức "NGÀY PHỤ NỬ VÙNG LÊN 08-3 " cũng là > ngày sinh nhật của BÀ XẢ của thầy. Thầy chúc tất cả các KIỀU NỬ HVT > 78-81 và BÀ XẢ CỦA THẦY : > " MỘT NGÀY TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC"