21:49:44, Thứ Ba, 19 tháng 10 2010
Re: Về: Về: Về: [hvt-7881-nhatrang:8399] Fwd: Fw: Fwd: Nhìn qua khung cửa sổ [RAT HAY NEN A'P DUNG]
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com  

NT, nhà gần biển
http://www.youtube.com/watch?v=Hg3l6GysBYU&feature=related

2010/10/19 Thuan Khacthuan <tkhacthuan@yahoo.com.vn>
Nhà nào TD , NT hay SG ? QC nhiều nhà lắm
21:54:52, Thứ Ba, 19 tháng 10 2010
Re: Về: Về: [hvt-7881-nhatrang:8401] HAPPY BIRTHDAY !!!
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com  

Hey Tài Top Hits of 2010

California Girl

http://www.youtube.com/watch?v=VMHG-yzgbW0&feature=related

19:52:21, Thứ Năm, 21 tháng 10 2010
Re: Về: Về: Về: Chuyển tiếp: Re: [hvt-7881-nhatrang:8502] Fwd: Fw: Về: NHUNG KINH NGHIEM HUU ICH
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com  


 

Vậy sao?"I hate myself for loving you"http://www.youtube.com/watch?v=XnHGYkWMcqE


20:46:38, Thứ Hai, 25 tháng 10 2010
Re: Về: Về: Về: Chuyển tiếp: Re: [hvt-7881-nhatrang:8835] Re: Lovely little monks!
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com  

Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :

"Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp".

Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :

"Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật".

Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác:

"Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương"

Anh học trò khác thêm vào chút xíu:


"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà"