David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: "hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com" <hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com>  

Xin cam on em, cam on nguoi 
Da cho ta that nhieu ky niem 
.......,,,.............................................vui 

Sent from my iPhone

On Sep 20, 2010, at 7:38 AM, kieuduyen conghuyen <duyencong61@yahoo.com> wrote:

Gửi cho anh chút tình như lá mới ,
Giữ cho ta những kỷ niệm hao gầy .
Mưa nắng mãi nên đời chai sạn thế ,
Biết làm chi để giữ được mình đây?...................................................Buồn hiu hắt.................
21:59:03, Chủ nhật, 19 tháng 9 2010  
Re: Về: Về: [hvt-7881-nhatrang:6235] Em
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: "hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com" <hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com>  

PL khong tang tho cho em , thi de Anh tang cho
" Loi yeu duong thi tham may cung gio
Ngay tro ve ... nam tay .... Anh voi em.
Lang man chua
22:03:13, Chủ nhật, 19 tháng 9 2010  
Re: [hvt-7881-nhatrang:6238] Tình Hờ
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: "hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com" <hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com>  

Mượn thơ để gửi nỗi sầu
Vai anh em gửi những câu ân tình 
17:10:40, Thứ Hai, 20 tháng 9 2010  
Re: [hvt-7881-nhatrang:6271] Tưởng tượng buồn
Từ:
David Truong <davidttruong@gmail.com>
Xem địa chỉ
Đến: "hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com" <hvt-7881-nhatrang@googlegroups.com>  

Toi da  doi em du 4 mua
Xuan qua, Ha den dung ngoi mong 
La vang tung chiec bay cung gio
Tuyet lanh tung con suot dem truong
Tang DCCB